KICIŃSKI CHÓR KAMERALNY

Partnerzy

Gminny Ośrdek Kultury „SOKÓŁ: www.gok-sokol.pl

Parafia św. Józefa w Kicinie: www.parafiakicin.pl

Federacja CAECILIANUM: www.caecilianum.eu